Stichting 1000Children

De naam Stichting 1000Children staat voor het doel dat wij voor ogen hebben: het helpen van (minimaal!) 1000 kinderen in India.
De reden waarom wij dit doel in India nastreven: 42% van s’werelds armen wonen in India, en met name de wees- en straatkinderen lijden het ergst hieronder.

Alleen al in Kolkata (Calcutta) zwerven zo’n 100.000 wees- en straatkinderen rond waar niemand zich over lijkt te bekommeren.

Lijkt, want stichting 1000Children bekommert zich weldegelijk om deze kwetsbare groep. De missie van onze stichting is om deze kansloze kinderen een hoopvolle toekomst te bieden. 

Maak een donatie
© Copyright - 1000Children - Website by Vizzual