In de eerste helft van het jaar is hard gewerkt aan het fundament en de eerste verdieping van het opvangcentrum in Kolkata. Helaas hebben we wat onvoorziene kosten gehad. Tijdens de bouw bleek dat het toch nodig was diepere heipalen te slaan, waardoor we een extra kostenpost van € 12.000,- hadden. Ook bleek uit grondwateronderzoek dat we een diepere put moesten slaan om ook grondwater te kunnen oppompen wat voor consumptie gebruikt kan worden. Gelukkig zijn deze hobbels genomen en is er hard gewerkt om de eerste verdieping af te ronden. Om zoveel mogelijk voor het regenseizoen af te krijgen, hebben de bouwers de afgelopen weken ’s nachts doorgewerkt.

De komende tijd gaan we verder met fondsenwerving om ook de volgende verdiepingen te kunnen voltooien.