Help de armste van de armen in Egra India de COVID-19 crisis te doorstaan!

De corona crisis trekt zijn sporen over de gehele wereld en ook velen in Nederland bevinden zich in een moeilijke en onzekere situatie. Toch willen we graag een oproep doen ten behoeve van de allerzwaksten die geen enkel vangnet hebben en op weinig tot geen hulp van de overheid kunnen rekenen.

De nieuwsbeelden lieten in de afgelopen weken al zien hoe veel mensen in India door de COVID-19 crisis en de strenge complete lockdown maatregelen die zijn genomen in hun directe dagelijkse bestaan worden geraakt. Voor de 375 miljoen dagloners is dit rampzalig. Ze hebben van de één op de andere dag geen werk, geen inkomen, en dus geen eten meer.

Massaal vluchten miljoenen dagloners daarom terug naar hun dorpen op het platteland. Vaak moeten ze lopend honderden kilometers afleggen om hun dorp te bereiken. Velen bezwijken onderweg door honger, vermoeidheid, de extreme hitte en door uitdroging. We zijn getuige van de  grootste binnenlandse migratie ooit  in India, een humanitaire ramp zoals we nog nooit hebben gezien.

De lockdown die ingesteld is om de verspreiding van Covid-19 te vertragen, wordt vanwege deze massamigratie nu juist naar de landelijke gebieden verspreidt. Ook in Egra zijn inmiddels al de eerste gevallen van Corona vastgesteld.

Stichting 1000Children wil de gemeenschap op het platteland van Egra en omgeving graag een helpende hand toesteken om deze crisis te overleven, door geld in te zamelen en beschikbaar te stellen voor voedselpakketten, ontsmettingsmiddelen, zeep en andere basisbehoeften. Deze tijd vraagt om solidariteit en compassie van ons allen met degenen die zich in een nog veel moeilijkere en zelfs levensbedreigende situatie bevinden. Het mag toch niet zo zijn dat mensen door de beschermingsmaatregelen die genomen zijn tegen verspreiding van het coronavirus nu honger moeten lijden of zelfs het risico lopen om aan ondervoeding en uitputting te overlijden? Bovendien kent India slechts één dokter per 11.600 mensen. Er is slechts één ziekenhuisbed op 2000 inwoners beschikbaar, en één IC-bed op 84.000 inwoners. Het is een verschrikkelijke ramp die zich voor onze ogen voltrekt. Wij hopen dan ook van harte dat ook u een bijdrage zult willen leveren aan ons hulpplan.

We zullen ervoor zorgen dat elke euro die u bijdraagt goed zal worden besteed en daadwerkelijk ten goede komt aan de allerarmsten in Egra en omgeving. Wij kunnen u die garantie bieden, gegeven de projecten die de stichting aldaar heeft weten te verwezenlijken in de afgelopen jaren en de samenwerking die er ter plekke is opgebouwd met lokale partijen en zaakwaarnemers. Uiteraard zullen we u via onze website op de hoogte houden van de uitvoering van ons hulpplan.

Uw bijdrage kunt u storten op ons rekening nummer van 1000Children: IBAN: NL90 RABO 0316 2408 42 t.n.v. “COVID-19/Noodbijdrage”

Heel hartelijk dank voor uw hulp!