Babu

13 jaar, Kolkata

Babu is ongeveer 7 jaar oud, zoals bij vele van onze kinderen is de exacte datum niet bekend.
Van Babu is verder ook weinig bekend, hij is door een onbekend persoon afgezet bij ons straatproject nadat deze hem langs de weg gevonden had. Van zijn vader of moeder is dan ook niets bekend.
Hij woont op dit moment in een van onze gehuurde huizen en zal naar ons nieuwe tehuis verhuizen
zodra dit klaar is.