Monisa

12 jaar, Egra

Monisa Murmu is geboren op 30 augustus 2011 en heeft nog een 5 jaar jonger broertje genaamd Bapi.

Sinds de scheiding van Monisa’s ouders (vader Sombu en moeder Jaba) woont zij met haar moeder en broertje bij haar grootouders. Omdat de grootouders niet genoeg geld hebben om iedereen te onderhouden, verdient Monisa’s moeder iets bij met het zelf maken van landwijn en met prostitutie.

Wij hebben Monisa inmiddels opgenomen in ons tehuis in Egra en proberen haar moeder enthousiast te maken voor het vocational centre waar ze een beroepsopleiding kan volgen.