Rupchand

12 jaar, Egra

Rupchand Hansda is geboren op 31 december 2010 en heeft nog een oudere zus genaamd Aroti.

Hun vader (genaamd Montu) verliet het huis/hutje op het platteland van Egra omdat er veel ruzies en gevechten plaatsvonden, en de kans bestond dat er zelfmoord gepleegd zou worden (door de vader of moeder).

Nadat Rupchand’s vader zijn moeder (Mamoni) verlaten had bestond de kans dat zijn moeder noodgedwongen de prostitutie in zou gaan. Hoewel moeder als dagloner werkt in de rijstvelden heeft ze maar 6 maanden per jaar een baan, en kan ze haar 2 kinderen niet voeden en verzorgen.

We proberen haar te betrekken bij onze beroepsopleiding (vocational training) zodat ze een eigen inkomen kan genereren. Haar beide kinderen Rupchand en Aroti wonen momenteel in ons tehuis in Egra, waar ze beiden ook naar school gaan.