Sujoy

9 jaar, Egra

Aan u voorstellend:

Een lieve jongen met de naam, Sujoy Murmu en geboren op 10 januari 2015.

Sujoy gaat regelmatig naar school en school is erg belangrijk voor hem. Hij is het 6e kind binnen het gezin. Zijn twee oudere broers én een oudere zus zijn reeds getrouwd.

Een andere oudere zus genaamd Urmila en zijn andere oudere broer, Sujoy zijn ook bij onze Stichting bekend en komen eveneens graag naar onze school.

Sujoy speelt graag voetbal, verstoppertje en rent met zijn vrienden. Hij gaat eveneens met zijn oudere zus Urmila en oudere broer Sanjoy naar het bos om brandhout te verzamelen om te koken.

Vaders naam is Balka en moeders naam is Gurubari. Zij is dagloner.

Helaas is zijn vader ernstig ziek en niet in staat om als dagarbeider te werken. Het kleine inkomen van moeder is het enige inkomen wat er beschikbaar is voor dit gezin.

Zij werkt 6 maanden per jaar op de rijstplantage & velden, de andere 6 maanden is ze werkloos. Door gebrek aan land kunnen ze zelf geen groente verbouwen en/ of vee / kip / eend fokken en zijn ze afhankelijk van derden.

Het huis en het land van Sujoy’s gezin zijn eigendom van de overheid. Zij kunnen dit terugeisen zodra de Overheid het land nodig heeft voor andere doeleindes. Wat er dan met Sujoy en zijn gezin gebeurt is onduidelijk.

De familie van Sujoy behoort tot de armste gezinnen binnen India. Ze hebben géén stromend water en het huis is gemaakt van restmaterialen met een rieten dak. Hun voedsel bestaat uit rijst, dal (graan), groente, rat & slak. Ze drinken helaas niet-gezuiverd water, afkomstig uit de rivier in het dorp. In deze rivier worden de koeien, geiten en buffels gewassen en tevens wordt er water uit gehaald om te koken en wassen.

Het behoeft geen verdere uitleg dat het ziekte en sterfte percentage enorm is….