India

India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië met New Delhi als hoofdstad. Met 1,3 miljard inwoners is het na China het meest bevolkte land ter wereld. Dat betekent dat er op elke Nederlander zo’n 70 Indiërs zijn… en iedere minuut komen er 29 Indiërs bij! De verwachting is dan ook dat India binnen 10 tot 15 jaar het meest bevolkte land ter wereld zal zijn.

Grote verschillen

Er zijn maar weinig landen in de wereld waar de verschillen zo groot zijn als in India. Die verschillen hebben natuurlijk niet alleen te maken met de grootte van de bevolking, maar ook met de grote oppervlakte van het land (3.287.590 km²): Nederland past er maar liefst 80 keer in! Ook qua natuur en klimaat zijn er in India veel verschillen.
De grote verschillen die je in India ziet, kun je dan ook beter vergelijken met de verschillen die we hier hebben in Europa. Een Tamil uit Zuid-India, een Bengaal uit Oost-India of de mensen uit Madhya Pradesh in Centraal-India verschillen onderling zeker zoveel als bijvoorbeeld Grieken, Fransen, Finnen of Nederlanders.

Talen

Er zijn 21 officiële talen, waarvan de meeste ook nog eens een eigen alfabet hebben. Daarnaast zijn er nog 392 ‘niet-officiële’ talen en dialecten! Mensen uit verschillende streken kunnen elkaar vaak helemaal niet verstaan. De Indiase regering wil daarom dat alle Indiërs in ieder geval ook Hindi kunnen spreken (de officiële taal van India).
Zo’n 40% van de Indiërs heeft Hindi als moedertaal of zijn tweetalig, met Hindi als tweede taal naast de moedertaal. De verdeling van India in provincies valt samen met taalkundige grenzen. Hindi is de taal van de provincies Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Bihar en Rajasthan in Noord en Centraal-India, de andere provincies hebben elk hun eigen officiële taal.
Maar veel mensen in Zuid-India willen helemaal geen Hindi spreken. Ze vinden dat een teken van overheersing door Noord-India. Zij gebruiken liever Engels als ze spreken met mensen uit andere delen van India. Toen India een kolonie van Groot-Brittannië was, won het Engels er snel terrein. Veel Indiërs leerden Engels. Ze konden daarin met de Britse overheersers praten, maar ook met veel andere Indiërs. De Britten zijn al ruim een halve eeuw weg uit India, maar hun taal (en veel cultureel erfgoed) is gebleven.

Godsdiensten

India kent vele verschillende religies. De meeste Indiërs (80,5% van de bevolking) zijn aanhanger van het hindoeïsme. Ook wonen er veel moslims in India (13,4%). Daarnaast zijn er ook (2,3%) christenen. Andere godsdiensten in India zijn jainisme (0,4%), sikhisme (1,9%), boeddhisme (0,8%) en een categorie ‘overige’ (0,6%)
Godsdienst is erg belangrijk in India. Tempels, beelden en afbeeldingen van hindoegoden kom je dan ook overal tegen. Het hindoeïsme telt ca. 330.000 Goden!

Geschiedenis

Op 15 augustus 1947 werd India onafhankelijk. Daarvoor was het land een Britse ‘kolonie’, samen met wat nu Pakistan en Bangladesh zijn. Maar de Britten waren niet de eerste buitenlandse overheersers in India. Vóór de Britten maakten de Islamitische Moghul-vorsten er de dienst uit.
Met de onafhankelijkheid kwam er een einde aan dat tijdperk. Voortaan zou India eindelijk zelf zijn toekomst kunnen bepalen. Daarvan hadden honderden miljoenen Indiërs jarenlang gedroomd. Gewone Indiërs, maar natuurlijk ook de leiders van het Congres: de beweging die wilde dat India onafhankelijk werd. De belangrijkste leiders van het Congres waren Mahatma Gandhi en Jawaharlal Nehru, de man die na de onafhankelijkheid eerste minister van India werd.
Een deel van Indiase moslims vreesde echter dat ze in het onafhankelijke India door de hindoes overheerst zouden worden. Ze wilden een eigen staat: Pakistan. Nehru en Gandhi waren het daar niet mee eens en verzekerden dat alle mensen in het onafhankelijke India – hindoes, moslims, christenen enzovoorts – gelijke rechten zouden hebben. Het hielp niet, en Pakistan kwam er. Het bestond toen uit twee delen: West-Pakistan en Oost-Pakistan. Het oostelijke deel werd in 1971 onafhankelijk en heet sindsdien Bangladesh.

Kolkata (Calcutta)

Stichting 1000children is o.a. actief in en rondom de stad Kolkata. De naam van de stad werd in 2001 officieel gewijzigd van Calcutta naar Kolkata, dat is een verbastering van Kalokshetri: het veld van Kali (Godin Kali is één van de drie echtgenotes van oppergod Shiva). De stad zelf heeft 4,5 miljoen inwoners, inclusief de stedelijke agglomeratie heeft Kolkata zelfs 15,3 miljoen inwoners. De stad telt 5600 slums, waar ruim 1,5 miljoen mensen (1/3 van de bevolking) letterlijk op elkaar wonen.
Naar schatting leven in Kolkata meer dan 100.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar op straat, zonder adequate hulp of toezicht van volwassenen en zonder enige bescherming. De gezondheid van 60% van deze straatkinderen is slecht, ze lijden aan langdurige chronische aandoeningen als diarree, luchtweginfecties, dysenterie, lepra, malaria en tuberculose.

Kastenstelsel

In India kent men het zogenaamde kastenstelsel. Dit is omstreeks 1500 v.Chr. ontstaan door de Indo-Europese invasie van India. Officieel is het kastenstelsel al vanaf 1931 niet meer aan de orde. Vanaf dat moment namelijk wordt de kaste niet meer vastgelegd bij volkstellingen in India. Toch is de praktijk heel anders. In India worden werk en relatie nog steeds voor een groot deel gerelateerd aan de kaste waarin iemand is geboren.
Kasten (jati’s) vinden hun oorsprong in het hindoeïsme. Het is een vorm van sociale hiërarchie die is gebaseerd op afkomst en beroep. Iemand die in een lage kaste is geboren kan nooit naar een andere kaste gaan. Schrijnend is de positie van de onaanraakbaren, die eigenlijk niet deel uitmaken van de kasten en ook wel met Dalits worden aangeduid. Zoals het woord al zegt, willen mensen uit een andere kaste hen niet aanraken, omdat zij hen als de minste mensen in het land beschouwen. De onaanraakbaren doen het smerigste werk en elk lichamelijk contact met iemand uit een andere kaste is dus uitgesloten.
In India bestaan 4 kasten. Sommigen zeggen 5 als ze de onaanraakbaren er bij tellen. Deze kasten zijn, Brahmanen (hoogste kaste van priesters), Kshatriya (edelen en krijgers), Vaishya’s (kooplieden), Sudra’s (dienaren) en tot slot de Dalits of onaanraakbaren.

15 verbluffende weetjes over India

 1. 42% van ‘s werelds armen (mensen die moeten rondkomen met minder dan 1 euro per dag) leven in India. In totaal gaat het om meer dan 450 miljoen mensen.
 1. India is op één na ‘s werelds grootste importeur van wapens en heeft in de voorbije 10 jaar 50 miljard dollar gespendeerd aan bewapening. Maar India is nog nooit een ander land binnen gevallen. Er zijn wel conflicten geweest, maar die zijn altijd door andere landen gestart.
 1. In India kent men 6 seizoenen: lente, zomer, moesson, herfst, winter en dauw.
 1. De Indiase stad Cherrapunji krijgt jaarlijks 11,87 meter regen te verwerken. Ze hebben zelfs een wereldrecord, ooit viel er 22,98 meter regen in één jaar. Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld 0,88 meter neerslag per jaar.
 1. Meer Indiërs hebben toegang tot een gsm dan tot een toilet. In totaal 585 miljoen van de 1,3 miljard Indiërs hebben een mobiele telefoon, terwijl amper éénderde van die bevolking (378 miljoen mensen) over een toilet beschikt.
 1. In het centrum van Amritsar ligt de eerste vegetarische McDonalds ter wereld, en KFC introduceerde exclusief voor India een vegetarisch menu (de Paneer Zinger).
 1. In de afgelopen 2 decenia zijn in India ca. 12 miljoen meisjes geaborteerd of direct vermoord na de geboorte, en dat alleen om hun geslacht. Tegenover 1 jongen sterven er er 122 meisjes.
 1. 70% van alle kruiden ter wereld komen uit India.
 1. In 2020 is India het jongste land ter wereld met een gemiddelde leeftijd van 29. Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd in Nederland is op dit moment 39 jaar.
 1. Sinds eind 2018 is niet meer New Delhi, maar Kolkata de stad met de meest vervuilde lucht ter wereld. Eén dag lucht inademen in Kolkata staat gelijk aan het roken van 60 sigaretten.
 1. Bollywood is ’s werelds grootste film industrie met meer dan 1100 films per jaar. In India werden vorig jaar 3,2 miljard bioscooptickets verkocht; dat is meer dan in de VS en Canada samen.
 1. De Indiase Spoorwegen, Indian Railways (IR), is de grootste werkgever ter wereld en heeft maar liefst 1,6 miljoen werknemers in dienst! Dagelijks reizen er 11 miljoen mensen met de trein.
 1. Het grootste gezin ter wereld woont in India. Ziona Chana uit Baktwang heeft 39 vrouwen, 94 kinderen en 33 kleinkinderen.
 1. India heeft het hoogste percentage analfabetisme (48%) ter wereld.
 1. In India is de koe heilig en de keuken grotendeels vegetarisch. Toch is India de grootste rundvleesexporteur ter wereld.