Eind 2018 heeft de Indiase overheid via de zogenaamde ‘JJ-act’ de wetten en eisen m.b.t. kinderopvang scherp aangepast. Van de ene kant is dat goed nieuws, zodat de misstanden in weeshuizen hard aangepakt kunnen worden. Anderzijds brengt het een enorme aanpassing en administratieve rompslomp met zich mee om te voldoen aan alle regels en eisen die maar liefst 145 bladzijden omvatten. Zelfs bestaande, door de overheid erkende opvanghuizen met jarenlange ervaring, zitten momenteel met de handen in het haar om de nieuwe regels en eisen te implementeren in hun organisatie.

Afrond van de nieuwbouw
Zoals u weet hebben wij een multifunctioneel opvanghuis in Egra en nadert de afronding van de nieuwbouw van ons multifunctioneel opvanghuis in Kolkata (Dagtarbagan) haar einde. Het was de bedoeling dat de kinderen die wij, mede dankzij uw support, in Kolkata ondersteunen, naar het nieuwe tehuis in Dagtarbagan zouden verhuizen zodra dit klaar is. Door de nieuwe wet hebben wij de beslissing moeten nemen om de kinderen vooralsnog in de huizen te laten verblijven die wij in Kolkata gehuurd hebben en voorlopig af te zien van opvang en verblijf in het huis in Dagtarbagan.

Gelukkig zijn we inmiddels in vergevorderde gesprekken met Calcutta Rescue (een organisatie met meer dan 40 jaar hulpverlenings-ervaring in India) om ons gebouw een andere invulling te geven. Dit betekent dat het opvanghuis in Dagtarbagan in eerste instantie zal gaan fungeren als school en medisch centrum.

Voor de kinderen in Egra verandert er niets
Deze kinderen zijn geen wees- of straatkinderen en hebben wel nog één of beide ouders, of een familielid waarbij ze wonen. Zij behoren echter tot de allerarmsten van India en kunnen nauwelijks voorzien in hun eerste levensbehoeften. Het opvanghuis in Egra fungeert als een soort “kostschool” waardoor we wel in het levensonderhoud van deze  kinderen kunnen voorzien.