Jack van den Born

Jack van den Born

Initiatiefnemer, oprichter en internet ondernemer. Voorzitter van de stichting

‘’Ik vind het erg fijn als ik dingen voor een ander kan doen. Daar word ik pas écht gelukkig van! Ik heb de omstandigheden in India met eigen ogen gezien. Verschrikkelijk, daar kun je je gewoon niks bij voorstellen! We doen er dan ook alles aan om de straatkinderen en weduwen in India weer een menswaardig bestaan te geven. Wij vinden onszelf namelijk gezegende mensen en willen op die manier graag wat terug doen. Alle donaties gaan rechtstreeks naar de weeskinderen in India. Onkosten nemen wij voor onze rekening. Ik wil uiteindelijk zoveel mogelijk kinderen in India helpen maar op zijn minst 1000!’’.

Angelique Miseré

Angelique Miseré

Initiatiefnemer, oprichter en internet ondernemer. Raad van toezicht, commissaris van de stichting

‘’Juist omdat wij zulke gezegende mensen zijn, willen wij graag dit doorgeven aan de armsten in India. Ons verlangen als echtpaar was altijd om zelf kinderen te krijgen, dit is helaas niet gelukt. Maar wij geloven dat we vanuit onze positie in staat zijn om zo veel anderen kinderen te helpen. Dat geeft enorm veel voldoening‘’.

Roger Vandegard

Roger Vandegard

Consultant service en techniek bij diverse bedrijven. Penningmeester van de stichting

‘’Ik ben al meer dan 40 jaar bevriend met Jack en weet dat hij niet gauw van iets onder de indruk is. Toen hij de eerste keer uit India terug kwam was hij erg ontdaan van hetgeen hij daar gezien had.
Ik besefte direct dat er serieus iets aan de hand was en ben mij in de cultuur, bevolking en problematiek van India gaan verdiepen. Drie maanden later stond ik zelf op Indiase bodem en snapte ik wat Jack bedoelde.
Sindsdien wordt mijn motivatie om de kinderen en weduwen in India te helpen bij elk bezoek groter. Het is dan ook geweldig om met eigen ogen te zien dat de hulp van onze stichting rechtstreeks bij de meest hulpbehoevenden terecht komt!‘’

Jan-Peter Ruitenberg

Jan-Peter Ruitenberg

Teamleider Provincie Limburg. Secretaris van de stichting

‘’In 1997 ben ik voor het eerst in India geweest tijdens een stage voor mijn opleiding. Ik was gelijk verliefd op dit mooie land. Helaas zijn de contrasten tussen rijk en arm erg groot. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat ik met onze stichting iets kan doen aan de nood die ik daar heb gezien. Soms kun je samen namelijk meer dan alleen!’’.

Glenn Comvalius

Glenn Comvalius

Pionier initiator en zorgondernemer. Raad van toezicht, commissaris van de stichting

‘’Ik ben 20 jaar geleden voor het eerst naar India gegaan en erg geraakt door de vreselijke omstandigheden die zich daar afspelen. Ik wilde hier graag iets aan doen en ben toen geld gaan ophalen via onze gemeenschap. Dit geld gaf ik aan mijn contactpersoon in India zodat de straatkinderen daar twee keer per dag voorzien werden van eten, kleding en een beetje medische verzorging. Toch gingen deze kinderen daarna weer de onveilige straat op. Daarom ben ik samen met Jack en Angelique op het idee gekomen om een tehuis te beginnen. Het doet me zó goed om de kinderen nu te zien stralen!’’.

Prof. mr. Linda Senden

Prof. mr. Linda Senden

Hoogleraar Europees recht, Universiteit Utrecht, coördinator European Gender Equality Law Network. Raad van toezicht, commissaris en juridisch adviseur van de stichting

"Net afgestudeerd, maakte ik een grote reis door India en Nepal en de grote armoede en ongelijkheid die ik daar voor het eerst in mijn leven zag, is mij altijd bij gebleven. In mijn werk houd ik mij veel bezig met hoe het recht bij kan dragen aan een rechtvaardigere wereld voor vrouwen in Europa, maar wat zijn wij gezegend in vergelijking en hoe oneerlijk is het dat wij en onze kinderen hier zoveel meer kansen krijgen om iets van ons leven te maken dan de meeste mensen daar. Simpelweg omdat ze op die plek zijn geboren en daarmee hun lot vaak al is bepaald. Ik ben dan ook heel blij dat ik binnen de stichting een steentje bij kan dragen om kinderen en vrouwen in India wel een kans te bieden op een leefbare toekomst waarin ze eigen dromen kunnen realiseren. Elk kind, élke vrouw telt en verdient onze solidariteit en steun."

Iris Engels

Iris Engels

Vrijwilliger fondsenwerver sponsor

Je moet er van houden: de drukte, het lawaai, de geuren, de kleuren, de tuktuks, het constante getoeter oftewel de chaos die India heet. Een boeiend en veelzijdig land waar al je zintuigen constant op scherp staan. Een land die meteen een speciale plek in mijn hart wist te veroveren….
Helaas leeft een heel groot gedeelte van de bevolking onder de armoedegrens. Ongeveer 2 miljoen kinderen leven op straat omdat ze wees zijn, van huis zijn weggelopen, hun ouders op straat wonen of omdat er gewoonweg niemand is die voor ze kan zorgen. De gezondheid van vele van deze straatkinderen is slecht, ze lijden aan langdurige chronische aandoeningen als diarree, luchtweginfecties, dysenterie, lepra, malaria en tuberculose.
Straatkinderen in India…een beeld wat ik nooit, maar dan nooit zal vergeten.
Primaire levensbehoeftes die voor ons zó vanzelfsprekend zijn, zijn voor hen zó ver weg. Daar kun je, c.q. mag je, mijns inziens je ogen niet voor sluiten.
Mede daarom ben ik trots dat ik mag meewerken aan de dromen en doelen van Stichting 1000 Children. Plannen maken, stappen maken en écht ’n verschil weten te creëren.
Als we allemaal nou eens “een druppel” doen….vele druppels samen vormen immers ook een oceaan.
Doe je mee?
Gun je jezelf een onvergetelijke ervaring op het gebied van dankbaarheid? Bel of mail me en we gaan samen bekijken wat JIJ kunt doen om écht een verschil te maken.

Namasté!