EEN OPVANGCENTRUM IN SILIGURI

In Siliguri, een ander gedeelte van India, is er helaas heel veel sprake van kinderprostitutie en mensenhandel. Ook daar willen we dus graag een opvangcentrum opzetten om meisjes en jongens te beschermen tegen dit misbruik en ze een liefdevol onderkomen en een veilige toekomst te gevenDit project gaan we dan ook heel snel opstarten!

SCHOOL ON WHEELS

Diganta Maity, onze medewerker in Kolkata heeft geconstateerd dat ondanks het succes van het straatproject toch nog veel kinderen uit de slums geen onderwijs krijgen. Tijdens ons bezoek in maart 2017 heeft hij het idee geopperd om de school naar de kinderen te brengen i.p.v. de kinderen naar de school. Middels een schets heeft hij ons onderstaand plan gepresenteerd:
Met een als klaslokaal ingerichte schoolbus, bij de sloppenwijken langs gaan om les te geven. Omdat de kinderen na de les ook een maaltijd krijgen is succes bij voorbaat verzekerd.