Opvangcentrum in Egra

In Egra (zo'n 190 km ten zuiden van Kolkata) vangen wij momenteel 10 kinderen op. Dit nog in aanbouw zijnde gebouw wordt momenteel door ons gehuurd.

Bouw van ons opvangcentrum in Kolkata

In december 2016 zijn we gestart met de bouw van een eerste eigen opvangcentrum in Kolkata.

Opvang in huizen

Zoals gezegd is onze droom om zoveel mogelijk tehuizen te bouwen waar we kinderen en mama’s onderdak, eten, kleding, opleiding en medische zorg kunnen bieden.

Park City Vocational Training Centre

In ons Park City opleidingscentrum worden een drietal opleidingen aangeboden.

Steun aan scholen

Stichting 1000children geeft materiële en financiële steun aan verschillende scholen, waarvan de grootse een 3 verdiepingen

Straatproject

Het straatproject is opgezet om kinderen uit de slums (sloppenwijken) 5 dagen per week van onderwijs en eten te voorzien.

Waterputten

Het drinken van vervuild drinkwater is wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer één!

Adopteer / sponsor een kind

Wilt u meer doen, adopteer / sponsor dan een kind!