Wij hebben inmiddels verschillende projecten opgestart die begeleid worden door onze lokale medewerkers in India zelf. Door de rechtstreekse communicatie met onze medewerkers ter plekke kunnen we snel en accuraat inspelen op situaties waar hulp het hardst nodig is. Zelf bezoeken we India ook regelmatig om toe zien dat alle hulp op de juiste manier en op de juiste plek terecht komt.

Met uw hulp kunnen we de lopende projecten continueren en verder uitbreiden.
Elke vorm van hulp wordt gewaardeerd, zowel materieel als financieel.

Actuele projecten

Opvangcentrum in Egra

In Egra (zo'n 190 km ten zuiden van Kolkata) vangen wij momenteel 10 kinderen op. Dit nog in aanbouw zijnde gebouw wordt momenteel door ons gehuurd.
Lees meer

Bouw van ons opvangcentrum in Kolkata

In december 2016 zijn we gestart met de bouw van een eerste eigen opvangcentrum in Kolkata.
Lees meer

Opvang in huizen

Zoals gezegd is onze droom om zoveel mogelijk tehuizen te bouwen waar we kinderen en mama’s onderdak, eten, kleding, opleiding en medische zorg kunnen bieden.
Lees meer

Park City Vocational Training Centre

In ons Park City opleidingscentrum worden een drietal opleidingen aangeboden.
Lees meer

Steun aan scholen

Stichting 1000children geeft materiële en financiële steun aan verschillende scholen, waarvan de grootse een 3 verdiepingen
Lees meer

Straatproject

Het straatproject is opgezet om kinderen uit de slums (sloppenwijken) 5 dagen per week van onderwijs en eten te voorzien.
Lees meer

Waterputten

Het drinken van vervuild drinkwater is wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer één!
Lees meer

Adopteer / sponsor een kind

Wilt u meer doen, adopteer / sponsor dan een kind!
Lees meer

Onze plannen

Een opvangcentrum in Siliguri

In Siliguri, een ander gedeelte van India, is er helaas heel veel sprake van kinderprostitutie en mensenhandel.
Lees meer

Future on Wheels

Diganta Maity, onze medewerker in Kolkata heeft geconstateerd dat ondanks het succes van het straatproject toch nog veel kinderen uit de slums geen
Lees meer